Næsehorn
Natur og Fritid
Landlevende Dyr
Video udkommer Oktober 2022
user 1
Vært:Michala
Næsehorn

Næsehornet er verdens andet største landlevende pattedyr, og der er fem tilbageværende arter, som lever i henholdsvis Afrika og Asien.

Størrelse og fysik

Næsehorn kan normalt veje op til 3 tons for hannerne og 2.5 tons for hunnerne, men det varierer kraftigt fra art til art. De kan blive op til 2 meter høje over skuldrene og 4 meter lange for de største arter.


Det mest karakteristiske ved næsehornets udseende er naturligvis hornene, hvor nogle arter har to og andre kun et horn. Det forreste horn på de største næsehorn kan blive op til 1,5 meter langt, men da næsehorn er forholdsvis fredelige, bruges det mest til at skræmme fjender med.

Trods størrelsen er næsehorn hurtige, og selv de store næsehornsarter kan løbe med over 40 km i timen. De mindre næsehorn fra Asien er de hurtigste grundet deres mindre størrelse.

Aldersmæssigt bliver næsehorn formentlig gennemsnitlig omkring 40-50 år. Man har en den viden omkring hvor længe de lever i fangenskab, men det er svært at bedømme om det er anderledes for de fritlevende næsehorn.

Arter

Som nævnt tidligere, så findes der 5 tilbageværende arter af næsehorn, som vi beskriver nærmere nedenfor.


Art Kontinent Udrydningstruet
Hvidt næsehorn Afrika Ja
Sort næsehorn Afrika Ja, kritisk
Indisk næsehorn Asien Ja
Java næsehorn Asien Ja, kritisk
Sumatra næsehorn Asien Ja, kritisk
Hvidt næsehorn

I Afrika er der to arter næsehorn, det hvide næsehorn og det sorte næsehorn De ligner hinanden meget, men det hvide næsehorn er blandt andet lidt større end det sorte.


Det hvide næsehorn har samme farve som det sorte næsehorn, så navnet har ikke nogen relation til næsehornets farve. Det bedste kendetegn ved det hvide næsehorn er, at det har en lige overlæbe, hvor det sorte næsehorns overlæbe går ud i en spids.

Det hvide næsehorn er det, der klar sig bedst med et antal på omkring 20.000 individer. Der har dog tidligere været både en nordlig og en sydlig art af næsehorn, men den nordlige er ved at uddø med kun to individer (begge hunner) tilbage. Ligesom det sorte næsehorn kan det hvide næsehorn kun leve i beskyttede områder på grund af den heftige krybskyttejagt.

Sort næsehorn

Det sorte næsehorn ligner det hvide næsehorn af udseende, men det er en del mindre.


Som nævnt ovenfor så har det hvide og sorte næsehorn trods navnene samme farve, og det bedste kendetegn ved det sorte næsehorn er, at overlæben går ud i en spids, som man kan fornemme på billedet ovenfor.

Det sorte næsehorn var tæt på udryddelse omkring årtusindeskiftet, hvor det samlede antal var nede omkring 2500, men selvom antallet er mere end fordoblet, så er det sorte næsehorn stadig kategoriseret som kritisk udrydningstruet.

Indisk næsehorn

Det indiske næsehorns udseende adskiller sig fra de andre arter først og fremmest på det pansrede udtryk. Derudover har det ligesom Java næsehornet kun et horn, hvor de tre andre arter har to.


Java næsehorn

Java næsehornet er den næstmindste art. Kun Sumatra næsehornet er mindre. Java næsehornet vejer 1.5 tons, det har en skuldehøjde på omkring 1.6 meter og en længde på 3 meter. Ligesom det indiske næsehorn har java næsehornet kun et horn, og det er kun hannerne, der har horn, og hornet er meget kort (op til 25 cm).

Java næsehornet er med under 70 nulevende individer det næsehorn, hvor der er det færreste antal levende individer tilbage. De holder dog alle til i samme område, og for øjeblikket foregår der et arbejde med at beskytte dyrene, som ser ud til at have en positiv effekt.

Sumatra næsehorn

Sumatra næsehornet er det mindste af de 5 arter. Den vejer under 1000 kg, og skulderhøjden er omkring 1.5 meter. De tilbageværende næsehorn fordeler sig på øerne Sumatra og Borneo.

Næsehornet er det mest udrydningstruede af de 5 arter, da der er under 80 tilbage, og de er spredt ud i forskellige områder.

Bevarelse af næsehorn

Næsehornene er alle udrydningstruede, og ovenfor har vi beskrevet, hvor udrydningstruet de forskellige arter er. Det indiske næsehorn er det eneste lille lyspunkt, men det er kun fordi, det har set endnu værre ud and det gør nu. Det er ikke kun de lave tal, der er problemet. Specielt for sumatra næsehornet og det sorte næsehorn, at de tilbageværende næsehorn laver spredt, hvilket blandt andet giver problemer med indavl.

Selvom blandt andet WWF kæmper en hård kamp, så er det en kamp, der ser ud til at blive svær at vinde, da der findes en kultur i specielt Vietnam og Kina, hvor der ikke er nogen bekymring i at udrydde dyrearter eller pine dyr for at få fat i ingredienser til traditionel medicin. Både i Indien og Afrika gøres der en stor indsats for at hjælpe næsehornene, men når efterspørgslen er så stor i Asien, så er det umuligt at stoppe, da der er mange penge at tjene for krybskytterne.


Flere steder har man forsøgt at fjerne en del af hornene på næsehorn i forsøget på at gøre dem mindre attraktive for krybskytter, hvilket er gjort med en vis succes. Ovenfor ses et næsehorn få fjernet hornet under bedøvelse. Operationen skulle ikke have nogen betydning for næsehornenes helbred fremadrettet.

I 2020 og 2021 har Coronavirus'en så også skabt et yderligere problem for beskyttelsen af næsehorn idet turister har afholdt krybskytter fra at komme i bestemte områder.

Links til udvalgte organisationer

WWF er den organisation, der gør mest for bevarelse af næsehornet. Nedenfor har vi givet et par links til dem og TRACE.

WWF
WWF (World WildLife Foundation) WWF er den organisation, der gør det største stykke arbejde indenfor beskyttelse af dyr internationalt. De har over 50 ansatte i Danmark, og man har mulighed for at donere til organiationen med et enkelt beløb eller et fast månedlig beløb. Udover at besøge hjemmesiden www.wwf.dk, så kan vi anbefale at følge deres Twitter her: WWFdk
TRAFFIC
TRAFFIC er en non-profit organisation, der overvåger handel med planter og dyr. TRAFFIC opererer som en strategisk alliance mellem WWF og IUCN , og vi vil anbefale at besøge hjemmesiden www.traffic.org og følge deres twitter her: TRAFFIC_WLTrade