Okularer
Naturvidenskab
Udstyr
Okularer

1 Introduktion

Okularet er den del af teleskopet, der bestemmer forstørrelsen. Okularet indeholder den linse i teleskopet inden det når vores øje, og i en refraktor som denne indsættes det bagest, og det er den der gør det muligt at se billedet. Grunden til at man ikke har indbygget sidste linser i teleskopet er at man kan ved at skifte mellem forskellige okularer har mulighed for at ændre forstørrelsen og andre parametre som f.eks. synsfelt og øjeafstand.

Der findes to typer teleskoper: linseteleskoper og spejlteleskoper. I et linseteleskop passerer lyset igennem flere linser, som samler lyset for enden af teleskopet, hvor okularet så kan omdanne det til et billede. I spejlteleskoperne er der ingen linser men i stedet flere spejle, men funktionen er den samme i og med at spejlene samler lyset og igen bruger man okularet til at danne et billede.

I dette diagram kan vi se linseteleskopet (en refraktor) øverst og spejlteleskopet nederst, som i dette tilfælde er af typen Newtonian. Der findes flere forskellige typer spejlteleskoper, men det er ikke noget vi kommer ind på her, da funktionen er den samme.

1.1 Linseteleskop (Refraktor)
Hvis vi først ser på linseteleskopet øverst, så kommer lyset ind i fronten af teleskopet, hvorefter det går igennem flere linser og til sidst bliver lyset samlet i et punkt bag kameraet, hvor de krydser hinanden. Uden et okular isat ville lyset blive spredt ud i rummet bag teleskopet, men som vi kan se så samler okularet lysstrålerne, så vi rent faktisk kan se et billede.

Hvis vi demonstrerer det med et af vores egne teleskoper, så kommer lyset ind i fronten og bliver samlet i et punkt hvorefter lysstrålerne spredes. Og hvis vi kiggede ind i teleskopet nu uden et okular indsat, ville vi ikke se andet en lys med nogle små nuancer. Men vi bruger så selvfølgelig et okular, og i dette tilfælde er benyttet vi et okular fra Baader med et 1.25 tommer tilslutning. Vi kommer tilbage til de forskellige størrelser af tilslutninger senere i udsendelsen.

Med okularet isat kan vi så fokusere billedet, hvilket vi gør ved at placere okularet præcis i forhold til det punkt hvor lyset samles i et enkelt punkt. Og når det sker, så fanger okularet lysstrålerne og sørger for at de kommer ud parallelt til hinanden og vi kan nu se et billede i teleskopet.

En sidste vigtig ting er at på grund af lysstrålerne krydser hinanden, så er det billede man ser i et teleskop altid vendt på hovedet. Det er ikke noget stort problem, når man bruger teleskopet til at se stjerner og planeter, men når man bruger det i dagslys, er det noget, man skal vænne sig til.

1.2 Spejlteleskop (Refraktor)
Hvis vi ser på spejlteleskopet, så kommer lyset igen ind gennem fronten rammer spejlet i enden af teleskopet. Dette spejl samler lysstrålerne henimod det næste spejl, som så sender dem op til okularet, der igen samler lysstrålerne til et billede.

1.3 Teleskoper og kikkerter med faste okularer

Hvis man ser på vores refraktor, så har vi også en mindre refraktor ovenpå, som vi benytter som guiding scope til fotografering og vi har også et mindre søgeteleskop. Søgeteleskopet adskiller sig fra de andre ved at her er alle linser indbyggede, så man kan ikke udskifte den bageste med et okular.

Det kender vi også fra håndholdte kikkerter, hvor alle linser er indbyggede og derfor vil have en fast forstørrelse. Denne kikkert giver for eksempel 8 ganges forstørrelse. En kikkert er faktisk to refraktor teleskoper, som er blevet sat sammen sat sammen, men kikkerterne har en ekstra prisme indsat, der vender billedet rundt så det vender ikke vender på hovedet.

2 Brændvidde

Den vigtigste parameter for et okular er brændvidden, da det er den, der bestemmer teleskopets forstørrelse. Brændvidden er afstanden fra det punkt hvor lyset samles i et punkt hen til hvor lysstrålerne bliver parallelle. Brændvidden måles i millimeter og står altid på siden af okularet. Teleskopets forstørrelsen beregnes ved at tage teleskopets brændvidde og dividere med okularets brændvidde, hvilket også betyder, at jo mindre brændvidde okularet har jo større forstørrelse.

2.1 Beregning
Teleskopets brændvidde står for det meste på siden at teleskopet, og vores refraktor her har en brændvidde på 750 mm. Så hvis vi sætter et 10 mm okular i teleskopet får vi en forstørrelse på 750 divideret med 10 hvilket giver 75. Hvis vi i stedet for et 10 mm. vælger et på 5 mm får vi den dobbelte forstørrelse hvilket giver 150.
2.2 Maksimal forstørrelse
Alle teleskoper har en maksimal forstørrelse, som bl.a. afhænger af størrelsen og kvaliteten af kameraet. En tommelfingerregel siger 50 gange objektivåbningen i tommer. Så for et 6 tommers teleskop som dette skal man regne med en maks forstørrelse på 300x. Min erfaring med teleskoper som dette er, at max-forstørrelsen er lidt mindre end det, hvis vi skal have et brugbart billede.
3 Synsfelt
Synsfeltet for okularer bestemmer hvor meget der ses gennem okularet, og det kan svinge fra omkring 50 grader og op til over 120 grader. På grafikken nedenfor har vi vist, hvordan månen ser ud gennem et 1000 mm teleskop med to forskellige 10 mm okularer med et synsfelt på henholdsvis 56 og 110 grader. Bemærk at forstørrelsen af månen er den samme uanset synsfeltet. Den eneste forskel er hvor meget man ser ud over månen.
3.1 Størrelse og pris
Synsfeltet for et okular har en meget stor betydning for størrelse og pris. Vores billigste okularer her har et synsfelt på 52 grader. Baader okularet her har et synsfelt på 67 grader og vores største okular er et 100 graders okular. 100 grader er mere end man kan se gennem øjet og derfor er der ikke nogen synlig kant når man ser gennem et 100 graders okular.
4 Øjeafstand
En tredje vigtig faktor ved valg af okular er øje-afstanden, hvilket er den afstand mellem øjet og okularet, hvor man får det skarpeste billede. Kommer man for tæt på, vil der opstå sorte felter i siden af billedet og kommer man for langt væk opstår der vignetting, hvilket er en mørk skygge hele vejen rundt om billedet.

Et okular skal helst have en øjeafstand på 1½ cm, dels fordi, at det kan føles ubehageligt at kommer for tæt på okularet men også for at kunne benytte briller når men skal se nattehimlen.

5 Barlow linser

Barlow linser kan være en god måde at udnytte ens okularer bedre. Disse forlænger brændvidden af teleskopet og forøger dermed forstørrelsen. Som beskrevet tidligere så samler teleskopet lysstrålerne i et punkt her bag kameraet, og det barlow linsen gør er, at flytte dette punkt længere bagud, hvilket forlænger brændvidden. Forøgelsen er skrevet på siden af linsen og her har vi f.eks. en barlow, der forøger forstørrelsen med en faktor 2.

Barlow linsen sættes i teleskopet og hvis vi sætter et 10mm okularet i barlow linsen, får vi nu samme forstørrelse, som hvis vi havde indsat et 5mm okular.

Bemærk at barlow linser ikke forbedrer teleskopets maximale forstørrelse. Så man kan ikke få et bedre teleskop ved at isætte barlow linser, men man kan udnytte okularerne bedre da et enkelt okular nu kan levere to forskellige forstørrelser.

Derudover mindskes teleskopets evne til at indfange lys, så de er bedst egnede til at se månen og planeterne og mindre egnede til deep sky objekter.

6 Vores okularer

I dette afsnit går vi igennem et lille udvalg af nogle meget forskellige okularer i prisklassen under 2.000 kr.

Startende fra venstre har vi tre billige okularer i 250 kr. klassen, som faktisk er tre okularer, der blev leveret sammen med to af vores teleskoper. I midten har vi vi et specielt okular til observation af planeter på kun 2.5mm. Til højre har vi et kvalitets-okular fra Baader på 5mm og et vidvinkel objektiv på 21mm.

6.1 De tre billige okularer
De tre billigere okularer er leveret sammen med to af vores teleskoper.

Det første okular er fulgt med et meget billigt teleskop, og kvaliteten er meget lav. Udover at billedkvaliteten er dårlig, så er øjeafstanden også så kort at det bliver direkte ubehageligt at se igennem dem. Det gode er at de billige teleskoper ofte er bedre end okularerne, der følger med. Så man kan ofte få et ganske ok teleskop ved at bruge 250 kr. på at købe en Super Plössl som dem vi beskriver nedenfor.

De to andre af vores billige okularer er de på henholdsvis 10 og 25 mm og de er fulgt med et 8 tommer teleskop. Dette er såkaldte Super Plössl okularer og de er faktisk af en ganske god kvalitet. De har et synsfelt på 52 grader, hvilket absolut er brugbart og en behagelig øjeafstand. Generelt kan man forvente, at der leveres gode okularer med til de fleste teleskoper bortset fra de billige supermarkedsteleskoper.

6.2 Okular til planet-observation
Det næste okular et et special-okular til observation af planeter og det er på kun 2½ mm. 2½ mm er på grænsen af hvad de fleste teleskoper kan klare og på teleskopet her har vi ikke kunnet få et skarpt billede. Refraktoren her har en brændvidde på 750mm og med dette okular får vi 300x forstørrelse. Til gengæld virker det fint på vores spejl-teleskoper, som dog også bliver presset til deres yderste.
6.3 Baader Hyperion
Med det næste okular bevæger vi os betragtelig op i kvalitet og pris. Hvor de forrige okularer lå i prisklassen 200-500 kr. og havde et synsfelt på 52 og 58 grader, så koster dette okular lige omkring de 1500 kr. og har et synsfelt på 67 grader.

Dette er et såkaldt modulært okular, hvilket betyder, at vi kan skrue det første del forreste de af. Denne del kan nu bruges separat eller alene som et 2 tommer okular. Den kan også sætte den sammen igen med den forreste del med forskellige led og dermed få forskellige forstørrelser med samme okular.

Der sidder et gummistykke i fronten, som giver en behagelig afstand til øjet, og det kan foldes tilbage, hvis man bruger briller. Derudover findes der to størrelser gevind her i fronten, som gør det muligt at skrue kameraer direkte på okularer ved hjælp af en T-Ring.

Dette er et okular, som man kan købe når man har fået en vis erfaring med andre okularer. De kan købes separat eller som en fuld serie med 7 okularer fra 5 til 24 mm.

6.4 Omegon 100mm
Det sidste okular er et 21mm okular på 100 grader. 100 grader er mere end øjets synsvinkel og det giver naturligvis en hel speciel oplevelse at se i disse okularer. Normalt er 100 graders okularer meget dyre men her er man gået lidt på kompromis med kvaliteten, så det kan fås for under 2000 kr. Og det er fortrinsvis ude i randen af synsfeltet, at kvaliteten ikke er så god og i mange tilfælde er det ikke noget, man får problemer med.
7 Afsluttende

Her til sidst har vi lidt afsluttende kommentarer. En ting vi kun kort har været inde på er, at der er forskellige størrelser af basen på okularerne. De mest almindelige er 1.25 tommer og 2 tommer. Her på bordet er det kun vores 100 graders okular der er på to tommer alle de andre er på 1.25 tommer.

En anden ting, som vi ikke har nævnt, er at der i bunden af stort set alle okularer er et gevind, der giver mulighed for at skrue filtre på. Problemet med at der findes både base med 1.25 tommer som her og 2 tommer på denne gør selvfølgelig at man skal have separate filtre til hver.