Flodheste
Naturvidenskab
Landlevende Dyr
Flodheste

Flodhesten er verdens tredje-største landlevende dyr efter elefanten og næsehornet, og ligesom de to andre er den også udrydningstruet (dog kun registreret som sårbar), hvilket vi kommer tilbage til nedenfor.

Størrelse og fysik

Hos flodhestene er hannerne en del større end hunnerne. Han-flodhestene har gennemsnitlig en vægt på omkring 1500 kg, mens hunnerne normalt ligger omkring de 1300 kilo. Dee største flodheste kan dog blive væesntlig større. De største kendte flodheste har ligget på omkring den dobbelte vægt.


Den store vægt, skyldes først og fremmest at flohesten er meget tyk. Højdemæssigt er den på størrelse med flere andre dyrearter, der vejer væsentlig mindre. Som det kan fornemmes på billedet ovenover, så er en typisk han-flodhest omkring 160 cm. høj over skulderbladene. Michelle på billedet er 174 cm.

Længden på en flodhest kan også svinge en del, men en han-flodhest vil normalt være omkring lidt over fire meter lang. Hunnerne er normalt i underkanten af de 4 meter.


Det meste karekteristiske træk ved en flodhest er ikke den fysiske størrelse, men derimod dens mund. En flodhest har en meget stor mund, som den kan åbne næsten 180 grader, og samtidig den har nogle meget store tænder, som sliber hinanden, når den bider sammen. Tænderne i undermunden kan blive op mod 50 cm. lange. Udover at munden at munden er stor, så har flodhesten også et meget kraftigt bid, hvilket sammen med de skarpe tænder giver et dødbringende bid.

Aldersmæssigt bliver flodheste formentlig gennemsnitlig omkring 40-50 år. Da flodheste er svære at komme ind på livet af i naturen, er der en del usikkerhed omkring dette tal. Man har en den viden omkring hvor længe de lever i fangenskab, men det er svært at bedømme om det er anderledes for de fritlevende flodheste.

Levevis

Flodhesten tilbringer det meste af dagen i vand, hvilket de først og fremmest gør for at nedkæle kroppen, men det har yderlige den gode effekt, at det hjælper beastningen på benene fra den enorme krop.


Flodhesten har øjne og øre hævet over kraniet ligesom krokodiller og enkelte andre vandlevende dyr. Dette gør dem i stand til både at se og høre, når de opholder sig under vandet. Flodhesten kan ikke svømme, men den kan bevæge sig forholdsvis hurtigt rundt på bunden, og den er også i stand til at sove i vandet.


Om aftenen trækker flodhestene normalt op på land for at spise. Selvom flodheste har en mund, der kan slå selv store dyr ihjel med et enkelt bid, så er den udelukkende planteæder. og den vil typisk stå adskillige timer hver aften eller nat og spise græs.

Fjender

Voksne flodheste har kun mennesker som fjender, da de med deres store mund og tænder er i stand til at forsvare sig selv mod de største rovdyr. Løver i flok kan nedkæmpe en flodhest, men et enkelt bid fra flodhesten vil være dræbende for en løve, så det forekommer meget sjældent.


Kalvene derimod kan blive angrebet af både krokodiller, løver og leoparder.

Selvom flodhesten ikke er et rovdyr, så er den meget farlig overfor både mennesker og andre dyr. Dette skyldes en kombination af det kraftige bid og en aggresiv adfærd. På land er flodhesten forholsvis hurtig over en kort distance, og under vand er den stadig hurtig, men her kan den holde farten længere, hvilket gør den farlig, hvis den for eksempel har set sig sur på mindre både.

Bevarelse af flodheste

Flodhesten er vurderet som en sårbar art, og fra at have levet i hele Afrika er der nu kun en bestand på omkring 130.000 flodheste, som lever i beskyttede områder. Som det er tilfældet med de andre store dyr som elefanter og næsehorn, så er det krybskytteri, der langsomt udrydder flodhestene.

Igen er det først og fremmest asiatiske lande, der står for betalingerne af disse krybskytter, da de bruger flodhestens tænder til deres medicin. Specielt efter at handel med elfenben fra elefanten bev forbudt, har krybskytterne og indkøberne i højere grad rettet fokus mod næsehornet og flodhesten.

Links til udvalgte organisationer

WWF er den organisation, der gør mest for bevarelse af flodhesten. Nedenfor har vi givet et par links til dem og TRACE.

WWF
WWF (World WildLife Foundation) WWF er den organisation, der gør det største stykke arbejde indenfor beskyttelse af dyr internationalt. De har over 50 ansatte i Danmark, og man har mulighed for at donere til organiationen med et enkelt beløb eller et fast månedlig beløb. Udover at besøge hjemmesiden www.wwf.dk, så kan vi anbefale at følge deres Twitter her: WWFdk
TRAFFIC
TRAFFIC er en non-profit organisation, der overvåger handel med planter og dyr. TRAFFIC opererer som en strategisk alliance mellem WWF og IUCN , og vi vil anbefale at besøge hjemmesiden www.traffic.org og følge deres twitter her: TRAFFIC_WLTrade