Introduktion til Håndbold
Sport
Håndbold

Håndbold er et spil med to hold på 7 mand, der spiller på en bane, der er 40 meter lang og 20m bred.

I seniorhåndbold spilles der 2x30 minutter og i tilfælde af uafgjort spilles der normalt yderligere 2x5 minutter forlænget spilletid.

Banen

En håndboldbane er 40 meter lang og 20 meter bred.

Målfeltet

Mållinjen er den fuldt optrukne linje 6 meter fra mål. I dette felt må kun målvogteren befinde sig.

Hvis en forsvarsspiller forsvarer med foden på eller indenfor mållinjen får det angribende hold straffekast, hvis spilleren fratager modstanderne en oplagt scoringschance. Ellers giver det frikast.


Hvis en af de angribende spillere sætter foden i målfeltet med bolden i hånden, dømmes der overtrådt og modstanderholdet får målkast. Det samme gælder, hvis spilleren ikke har bolden i hånden, men får en fordel af at sætte en fod i målfeltet.

Frikastlinjen

Frikastlinjen er den stiplede linje 9 meter fra mål. Denne linje begrænser, hvor det angribende kan tage frikast. Et frikast kan ikke tages indenfor modstandernes frikastlinje. I disse tilfælde flyttes bolden til nærmeste punkt på linjen.

Medspillerne må ikke overskride modstandernes frikastlinje før frikastet er foretaget.

Straffekastlinje og begrænserlinje

Ved straffekast benyttes straffekastlinjen (7m) og begrænserlinje for målmanden (4m).

Spilleren, der eksekverer straffekastet må gå frem til straffekastlinjen men ikke berøre den. Målmanden må ligeledes gå frem til begrænserlinjen også uden at berøre den.

Spillerne

Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen. En målmand og syv markspillere.

I modsætning til for eksempel fodbold, kan der når som helst udskiftes spillere i håndbold. Udskiftningen skal ske via udskiftningslinjerne som er vist øverst i artiklen.

Angreb
I denne artikel beskriver vi kort spillernes funktion, mens angrebsåbningerne er beskrevet i en separat artikel, som der er et link til i bunden af denne artikel. Artiklen omkring angrebsåbninger kan også findes i menuen under Sport|Håndbold.

Playmaker
Playmakeren er den centrale spiller, der står for at kalde de spil/angrebsåbninger, der skal benyttes.

Back
De to backs er placeret mellem playmakeren og Wings, og sammen med playmakeren udgør de bagspillerne. Backs afslutter ofte udefra og derfor er det oftest store spillere, men da de er placeret ved siden af playmakeren, er de også meget aktive i angrebsåbningerne som playmakeren starter. Hvis backs er store og har en stor skudstyrke, så vil forsvaret ofte gå meget aktivt frem enten ved en 6-0 med stødende backs eller ved at spille en 3-2-1 forsvars formation.

Wing
I modsætning til backs, så skal Wings sjældent skyde udefra. Derimod skal de tit gå mand-mand mod forsvarsspillerne og afslutte ved at springe ind i feltet. Derfor er disse spillere for det meste mindre hurtige spillere. Udover at afslutte, så skal Wings også foretage en del løb langs mållinjen for enten af skabe forvirring eller for at lægge en screening for bagspillerne.

Forsvar

Forsvarsformationerne beskrives kort nedenfor, men de er beskrevet nærmere i en separat artikel, som der er et link til i bunden af dokumentet.

Forsvarsspillerne betegnes ofte med numre som vist i figuren herunder.


Spillernes ansvarsområder afhænger af hvilke forsvarskombinationer, der spilles ud fra. Forsvarskombinationerne er beskrevet i en separat artikel, som der findes et link til nederst i denne artikel. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de mest anvendte formationer.
6-0 Forsvar
6-0 forsvarsformationen er den mest almindelige indenfor håndbold. I denne formation står alle spillerne lige udenfor mållinjen, som vist på billedet ovenfor. Det er den nemmeste at udføre, da det kræver mindre bevægelse og spilforståelse af forsvarsspillerne.
5-1 Forsvar
5-1 forsvaret er en mere offensiv version af 6-0 forsvaret, hvor den ene 3'er rykkes frem.
3-2-1 Forsvar
3-2-1 formationen er en meget offensiv formation, hvor der kun er 3 forsvarsspillere tilbage på stregen. De øvrige 3 spillere ligger langt fremme. Hvis forsvaret står over for meget skudstærke backs, vil det normalt være de to forsvarende backs, der står længst fremme. Ellers vil det være den midterste spiller, der står længst fremme.

Målmand

Indenfor målfeltet må målmanden berøre bolden med såvel ben og arme og bevæge sig frit rundt med bolden uden at være begrænset af regler som for mange skridt eller dobbeltdribling. Udenfor målfeltet er målmanden begrænset af samme regler som markspillerne.

Målmanden må ikke fra målfeltet tage bolden, hvis den ruller eller ligger stille uden for målfeltet.

Ved straffekast må målmanden ikke bevæge sig længere frem ind begrænserlinjen (4 meter fra mål), før bolden har forladt hånden på spilleren, der kaster.

Bolden

Bolde til håndbold laves i 3 størrelser til hhv. herrer, damer og juniorer.


Boldstørrelse defineret af IHF:
Størrelse 3
Herre senior og drengehold over 16 år
Omkreds: 58-60cm
Vægt: 425-475g
Størrelse 2
Dame senior, pigehold fra 14 år og drengehold 12-16 år
Omkreds: 54-56cm
Vægt: 325-375g
Størrelse 1
Pigehold fra 8-14 år og drengehold 8-12 år
Omkreds: 50-52cm
Vægt: 290-330g
Frikast
Forseelser

Frikast gives hvis bolden rammer en modstanders fod. Hvis handlingen er bevidst fra modspillerens side, giver det samtid 2-minuters udvisning.

En spiller må maksimalt tage 3 skridt før bolden enten skal afleveres eller der fortages en dribling. Efter en dribling må der efterfølgende højest tages 3 skridt. Herefter skal bolden afleveres. Hvis spilleren dribler endnu en gang, dømmes der for dobbeltdribling.

Det er heller ikke tilladt at hive bolden ud af hænderne ud af hænderne på en spiller, der har kontrol over bolden.


Udførelse

Frikastet skal tages fra det sted, hvor forseelsen er begået. Et frikast kan ikke tages fra eget målfelt eller indenfor modstandernes frikastlinje. I disse tilfælde flyttes bolden til nærmeste punkt på linjen.

Medspillerne må ikke overskride modstandernes frikastlinje før frikastet er foretaget.

Modstanderne skal placere sig minimum 3 meter fra spilleren, der foretager frikastet.

Straffekast
Der skal dømmes straffekast, når et hold frarøves en oplagt målchance. Dette gælder overalt på banen.
Udførelse

Straffekastskytten skal stå bag straffekastlinjen og maksimalt 1 meter bag linjen, når straffekastet udføres.


Straffekastet skal udføres senest 3 sekunder efter dommerens signal. Når bolden er kastet, må straffekastskytten og medspillerne først røre bolden igen, når den har rørt en modspiller eller målstolperne.

Medspillerne skal placere sig mindst 3 meter bag mållinjen.

Modspillerne skal placere sig mindst 3 meter bag mållinjen og mindst 3 meter fra straffekastlinjen.

Indkast og målkast
Indkast

Der gives indkast, hvis hele bolden passerer sidelinjen, eller hvis en spiller fra det forvarende hold er den sidste, der rører bolden, inden den går ud over mållinjen.


Der dømmes også indkast, hvs bolden rammer loftet eller andre genstande over banen.

Spilleren, der tager indkastet, skal stå med en fod på sidelinjen. Indkastet tages fra det sted, hvor bolden passerer sidelinjen eller i hjørnet, hvis bolden passerer ud over mållinjen.

Modstanderne må ikke stå nærmere end 3 meter fra den kastende spiller. De må dog godt stå udenfor linjen til deres eget målfelt, hvis den er indenfor 3 meter.

Målkast

Hvis en af de angribende spillere sætter foden i målfeltet med bolden i hånden, dømmes der overtrådt og modstanderholdet får målkast. Det samme gælder, hvis spilleren ikke har bolden i hånden, men får en fordel af at sætte en fod i målfeltet.

Der gives også målkast, hvis en modspiller rører en bold, der ruller i målfeltet, eller hvis bolden passerer baglinjen, og målmanden eller en modspiller sidst rørte bolden.

Målkastet foretages ved at målmanden kaster bolden ud af målfeltet. Modstanderne må gerne stå lige uden for målfeltet, men de må ikke berøre bolden før, den har forladt målfeltet.

Andre artikler

Card image cap
Sport
Forsvarsformationer i håndbold
Præsentation af de mest anvendte forsvarsformationer