Introduktion til Volleyball
Sport
Volleyball
Video udkommer 12. Maj 2024
user 1
Vært:Gritt
Introduktion til Volleyball

Volleyball er et spil, hvor 2 hold, der hver 6 spillere på banen ad gangen, forsøger at score point ved at slå bolden ned på modstanderens banehalvdel.

Banen
Volleyball spilles på en bane, der er 18 meter lang og 9 meter bred.

Banen er delt op af et net, der er 2.43 meter højt for mænd og 2.24 meter for kvinder.


Hver banehalvdel er delt op af en angrebslinje, der er placeret 3 meter fra nettet. Zonen foran denne linje kaldes angrebszonen eller frontzonen, og zonen bagved kaldes forsvarszonen eller backzonen.

Regler

Som nævnt i toppen af artiklen, så er volleyball er et spil, hvor 2 hold, der hver 6 spillere på banen ad gangen, forsøger at score point ved at slå bolden ned på modstanderens banehalvdel.

Serveretten tilfalder det hold, der sidst scorede point. Den servende spiller skal stå bag baglinjen ved serven og må først berøre banen efter at bolden er sat i spil. Serven skal ligesom i den resterende del af spillet slås, så den rammer ned på modstanderens banehalvdel, og den må gerne berøre nettet undervejs.

Der spilles bedst af 3 eller 5 sæt, hvor der skal scores 25 point for at vinde. Et set skal vindes med 2 points margin, så står der 24-24, vindes sættet ikke med næste point. Der scores point på alle bolde uanset hvilket hold, der har serven.

Når et hold modtager bolden fra modstanderne, så må de højest berøre bolden 3 gange, før den skal sendes tilbage til modstandernes side af nettet.

Udover når bolden rammer gulvet på modstanderens banehalvdel, så scores der i volleyball også point, når modstanderen slår bolden ned udenfor banen eller i nettet.

Spillerne
Hvert hold har 6 spillere på banen ad gangen. Spillerne roterer deres position med uret rundt, så alle spillere kommer til at spille alle positioner, og alle kommer også til at serve. Den eneste undtagelse er en libero, som der beskrives nærmere nedenfor.


Rotationsspillet gør at spillerne bliver placeret forskellige steder banen, og derfor vil et spillerne stille sig meget forskelligt afhængigt af, hvordan de er placeret i rotationen. Der roteres hver gang at serven skifter side.


Når der serves, skal spillerne placere sig efter rotationen, og så snart bolden er sendt afsted må spillerne placere sig frit på banen. Under serven skal bagspillerne placere sig længere væk fra midterlinjen end netspillerne, og de skal placere sig ud fra numrene i grafikken ovenfor. Positionen bestemmes ud fra fod-placeringen.

Spillerfunktioner
Setter

Setteren skal helst være anden spiller på bolden, og derudover fungerer setteren som en leder på angrebet.


Setteren skal som nævnt helst være anden spiller på bolden, der lægger op til de andre spillere.

Udover at lægge bolden op for de andre spiller, skal en hæver også kunne lave et 'dump', hvilket gør, at forsvarsspillerne skal bruge noget af deres opmærksomhed på, at setteren af til kan lægge bolden direkte over nettet.

På grund af rotationen, står setteren halvdelen af tiden i bagkæden, når modstanderen server. Her trækkes der ofte en spiller tilbage fra forreste linje til at modtage serven i stedet for setteren, så denne kan komme hurtigt frem til nettet.

Middle Blocker

Middle Blocker'en placerer sig midt for nettet og har hovedansvaret for at blokere i midten af banen.


Da Middle Blockeren har hovedansvaret for blokeringerne i den centrale del af banen, er højde og styrke en meget vigtig egenskab. Udover at blokere midten skal Middle Blockeren også hjælpe i siderne efter behov.

Når bolden krydser nettet og kommer over på egen banehalvdel, vil Middle Blockeren normalt trække tilbage bag angrebslinjen nær setteren for at kunne udgøre en trussel, som modstanderne skal forholde sig til og eventuelt sætte hurtige angreb ind.

Outside Hitter

På grund af placeringen i venstre side er Outside Hitter'en typisk den spiller, der får flest afslutninger i løbet af en kamp.


Udover at stå for mange afslutninger, så er Outside Hitteren også en stort aktiv ved modtagelse af modstanderens serv. Derfor vil Outside Hitteren placere sig i en god position for at kunne modtage bolden, og så snart bolden er modtaget søge ud i venstre side for at åbne for at Setteren kan spille bolden derud.

Når bolden er på modstanderens skal Outside Hitteren holde øje med modstanderens skytter og være klar til at hjælpe Middle Blockeren med at blokere for skud.

Opposite
Opposite ligge modsat Setter'en i rotationen, og deraf kommer navnet, og Opposite er i stand til at afløse Setteren hvis denne ikke er på plads.


Libero

Libero er en nytilføjelse til Volleyball, der blev introduceret i 1999. Liberoen kan indskiftes frit og spiller i en trøje, der er tydeligt anderledes farve end medspillerne.


Liberoen blev indført for at forbedre kvaliteten af spillet ved at tilføre en spiller med store tekniske kvaliteter, som ikke behøver at være så høj som de andre spillere på holdet, som skal kunne operere ved nettet.

Liberoen indskiftes i stedet for en af bagspillerne (position 1, 5 eller 6) og må ikke skifte position. Skal der skiftes position skal det ske via en ud- og ind-skiftning, men udskiftning med en libero tæller ikke med i begrænsningen af udskiftninger per set. Liberoen kan udelukkende spille en af de tre bagspiller-positioner.

Lineroer erstatter ofte blokeringsspilerne, når de kommer tilbage i backzonen, hvor de mangler teknikken til at returnerer bolden.