Flaps
Teknologi
Fly-teknik
Flaps

Flaps er ligesom slots og slats sekundære kontrolflader. Flaps er anbragt bag på vingen, hvor de bruges til at ændre vingens profil ved start og landing.

Flaps bruges til at øge vingens opdrift ved start og landing, men de øger også luftmodstanden, hvilket er grunden til at man aldrig bruger fulde flaps under starten.

Typer af flaps
Der findes efterhånden adskillige type af flaps og en del kombinationer. Nedenfor kommer en beskrivelse af de fire mest almindelige typer.
Simple flaps

Simple flaps er som navnet siger den mest simple flaps-type.

Denne type af flaps er hængslet direkte bag på vingen, og det er den flaps-type, der giver mindst ekstra løft, og den sidder typisk på mindre fly. Den vil normalt give en forøgelse af opdriften på 50%.

Split Flaps

Split flaps er ligesom plain flaps hængslet fast til vingen.

I modsætning til Simple flaps, så er det her kun undesiden af vingen, hvilket giver den også lift mere løft. Split flaps blev brugt på DC-3, men i dag bruges det fortrinsvis på mindre fly.

Slotted Flaps

Denne type flaps er de mest anvendte (Når varianter tælles med), og de bruges både på små og store fly.

Slotted flaps virker som simple flaps med den forskel, at her dannes der et mellemrum mellem vingen og flapsene. Mellemrummet til vingen forsinker separationen af luftstrømmen fra vingen, og dermed forsinker det stall.

De vingen skal føres bagud, kræver det en væsentlig mere avanceret mekanisme end simple flaps. Disse flaps findes både på små og mellemstore fly, og de giver markant mere løft end både simple flaps og split flaps.

Fowler Flaps

Fowler flaps er en variant af slotted flaps, der udvider vinge-overfladen betragteligt.

Denne type bruges først og fremmest på større fly, og den er ofte delt op i flere sektioner. I de første position (5°-15°) genererer fowler flaps kun meget lidt modstand.

Kontrol

Flaps kontrolleres fra cockpitttet. På små fly vil de oftest være placeret på instrumentpanelet, mens de på større fly vil være placeret på center-panelet mellem piloterne.


De fleste flaps kan normalt indstilles fra 0° til 30° eller 40°. Disse tal er vist på nogle kontroller som vist ovenfor, men i stedet kan der markeringer for de steps, den kan indstilles til som vist nedenfor.